Programma Groen Menen

Groen Menen is dé garantie dat onze stad de transitie maakt, die nodig is om de huidige en de volgende generaties een menselijker, eerlijker en gezonder Menen te garanderen.

Groen Menen staat, als lokale afdeling van de partij Groen, voor een ecologisch en sociaal verantwoord lokaal beleid. Daarin staan de begrippen “duurzaamheid” en “intergenerationele solidariteit” centraal.

Groen Menen vertrekt bij de opmaak van haar verkiezingsprogramma vanuit het principe “denk globaal, handel lokaal”. Dat is altijd ons uitgangspunt geweest. Vandaag weten we ons gedragen door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). We zijn ervan overtuigd dat elke goede lokale vertaling van die Duurzame Ontwikkelingsdoelen de levenskwaliteit van elke Menenaar en de volgende generaties ten goede zal komen.
Lees meer ...
Download hier het programma    |   Download hier onze folder 


Omtrent verkaveling Kloosterhoek.

De bewoners van de Kloosterhoek en de wijk Steenland zijn boos en bezorgd. Begin juli lazen ze dat er tussen de wijk en de Kloosterhoek een nieuwe verkaveling ‘Ter Winde’ komt met 56 huizen. Eigenaar van de grond Marc Desmet van het familiebedrijf Decospan uit Menen vroeg een omgevingsvergunning aan. De buurt reageerde onthutst. (Artikel uit HLN.be)

Groen menen heeft bij monde van Philippe Mingels een bezwaarschrift ingediend.
Bekijk hier het bezwaarschrift.

Programma in het kort ...

Philippe Mingels stelt in het kort waar het voor Groen om gaat:
menselijker, eerlijker, gezonder,

Groen @ Velomundo 2018

Groen maakt gelukkig

Pit nr. 11 - Soundcloud